บริการของเรา

 

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด  บริการคุณภาพ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

  • การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
  • การฝึกอบรมเทคนิคการผจญเพลิง การฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch
  • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกระดับ
  • การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล First-aidฯลฯ
  • บริการ  Standbyงานเตรียมพร้อมด้านอัคคีภัย 
  • งาน Rescue Manโดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
  • บริการระบบพยาบาลพร้อมรถ Emergency สำหรับงานเตรียมพร้อม Turn Aroundหรืองาน Shutdown
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการให้เช่าอุปกณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยทุกชนิดบริการด้านฝึกอบรมและรับปรึกษาด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ 

โดยได้ขออนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เพื่อเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  

 

  

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้รับการรับรอง ตามใบรับรอง

ทะเบียนเลขที่ ดพต. ๐๐๗และ ดพฝ ๐๐๗

 

 

บริการฝึกอบรมในหลักสูตร "ผู้เฝ้าระวังไฟ" หรือ Fire Watch

ให้บุคคลทั่วไปที่จะเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าอบรม

 ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครอบรมได้ที่

087-785-5777 หรือหมายเลข 081-436-3053

 

บริการ Standby งานเตรียมพร้อมด้านอัคคีภัย 

มีรถดับเพลิงบริการพร้อม Fire Man เพื่อเตรียมพร้อมสถานประกอบการ

ที่มีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

และงาน Standby งาน Rescue Man โดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

 

บริการระบบพยาบาลพร้อมรถ Emergency

สำหรับงานเตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บในงาน Turn Around

หรืองาน Shutdownในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมการให้การฝึกอบรมด้าน First-aid 

 


บริการเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถานประกอบการ

ในการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัยราคาไม่แพง

  และที่สำคัญต้องเป็นระบบที่สามารถเข้ากับระบบของทางราชการได้