อุปกรณ์ดับเพลิง

 

 

 

อุปกรณ์ดับเพลิง

 

 

 

หัวฉีดน้ำดับเพลิง Protek รุ่น Style 366
หัวฉีดปรับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ
30 - 60 - 95 - 125 GPM
- น้ำหนัก 3.5 LBS.
 
 
 
 
หัวฉีดน้ำดับเพลิง Protek รุ่น Style 367
หัวฉีดปรับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ
95 - 125 - 150 - 200 GPM
- น้ำหนัก 5.5 LBS.
 
 
 
หัวฉีดน้ำดับเพลิง Protek รุ่น Style 368
 หัวฉีดปรับการไหลของน้ำได้ 5 ระดับ
95 - 125 - 150 - 200 - 250 GPM
- น้ำหนัก 5.9 LBS
 
 
 
 
หัวฉีดลำตรงอลูมิเนียม
ขนาด 1.5"X12" , 2.5"X15"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายส่งน้ำดับเพลิง ( Hose Rell )

ประกอบด้วยกงล้อ, หัวฉีดขนาด 1", สายดับเพลิงขนาด 1"x30 เมตร

- มี 2 ระบบ คือ Manual Swing และ Automatic Swing

 

 

 

สายส่งน้ำแบบม้วนเก็บ ชนิดผ้าใบ

มี ความยาว 20, 30 เมตร